Toolbar

Ograde
Sve vrste balkona i lođa moraju imati bezbedne ograde propisne stabilnosti i visine. Za objekte spratnosti do sedmog sprata, ta visina je 110 cm, a za više spratove, 130 cm.

Korišćenje drveta u opremanju enterijera kafića
Postoje mesta, gde čim uđemo, osećamo se prijatno. Takva mesta zrače posebnom energijom koja nas ispunjava i automatski čini srećnijima, opuštenijima.

LKV Nadstrešnice
Nadstrešnice prvenstveno imaju zadatak da zaštite od atmosferskih uticaja: kiše, vetra, sunca, snega... One štite kako nas, tako i sam objekat.

LKV Garaže
Garaže su objekti, potpuno ili delimično zatvoreni prostori, za smeštaj vozila. To je trajan ili privremeni objekat u kome se na određeni način parkira vozilo radi određene vrste zaštite.

LKV Tribine
LKV CENTAR je do sada u više bioskopskih sala montirao podkonstrukcije za sedišta. Od drvenih konstruktivnih rešetkastih elemenata, napravljene su tribine, podaščane i dalje se nastavilo sa formiranjem gledališnog prostora.

LKV Brisoleji i transparentne pregrade
Brisoleji štite unutrašnjost objekta od sunca, pogleda, naleta vetra…

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...