Prikazivanje članaka po tagu reference

INDUSTRIJSKI OBJEKTI, PROSTORI ZA PROIZVODNJU I SKLADIŠTENJE

Tranzicija našeg društva, kao opšta pojava u svim zemljama istočne Evrope i Balkana, dovela je do raznih promena na svim poljima, pa tako i na polju zahteva u građevinarstvu. Ekspanzija manjih privatnih preduzeća nas je okrenula ka novim tehnologijama, zahtevima za bržim, jednostavnijim i efikasnijim metodama u građenju objekata za proizvodnju, skladištenje različite robe i materijala kao i za industrijskim objektima manjih i većih razmera.

JAVNI OBJEKTI - SANACIJE RAVNIH KROVOVA I NOVOPROJEKTOVANI OBJEKTI

Menjanjem tendencija u građevinarstvu i sagledavanjem grešaka iz prošlosti, svi mi, već dugi niz godina, shvatamo da naši klimatski uslovi ne dozvoljavaju projektovanje ravnih krovova i velikih krovnih terasa. Pri sanaciji problema prokišnjavanja ravnih krovova razni premazi i takozvana "krpljenja" do sada nisu donosili željene rezultate. Takvo saniranje nije bilo trajno i zahtevalo je čestu doradu, što je dovodilo do utroška znatnih materijalnih sredstava, a nije davalo zadovoljavajuće i dugotrajne rezultate.

Mostovi i pasarele U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU

Primeri mostova i pasarela izvedenih u tehnologiji Lepljenog Lameliranog Drveta.

POSLOVNI, JAVNI I STAMBENI OBJEKTI U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU

Primeri poslovnih, javnih i stambenih objekata izvedenih u tehnologiji Lepljenog Lameliranog Drveta.

MONTAŽNE KUĆE U SISTEMU LKV

Sledi nekoliko reprezentativnih montažnih kuća koje smo izveli u sistemu LKV.

Školski objekti i domovi za smeštaj studenata - sanacije ravnih krovova i stvaranje korisnog prostora u LKV sistemu.

S obzirom da je izgled i koncepcija škola i studentskih domova u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj veoma slična i vrlo šematizovana - sistem LKV je na ovom području našao široku primenu.

ŠKOLSKI OBJEKTI I STUDENTSKI DOMOVI U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU

Sledi nekoliko školskih objekata i studentskih domova koje smo izveli pomoću tehnologije Lepljenog Lameliranog Drveta.

SPECIFIČNI OBLICI LKV KONSTRUKCIJA

LKV CENTAR izlazi u susret i najkompleksnijim zahtevima investitora i projektanata i oblikuje specifične krovne strukture.

Strana 1 od 2

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...