Promocije: Prezentacija LKV Sistema na salonima arhitekture

 

plakat
Salon arhitekture je prestižna izložba najznačajnijih radova iz oblasti arhitekture i urbanizma rađenih u toku jedne godine.

Na izložbi se prezentuju radovi koji su izrađeni u predhodnoj godini i svojim kvalitetom zaslužuju da se nađu na ovakvoj manifestaciji. Dela su iz domena arhitekture, urbanizma, enterijera, kao i publikacije i studentski radovi.

Dela se klasifikuju i nagrađuju.

"Za ocene o umetničkim dometima i kulturološkom značaju potrebna je vremenska distanca i primena naučne metodologije istorije arhitekture. Očigledna je tradicionalno velika zainteresovanost arhitekata da učestvuju na ovoj manifestaciji koja ima svojevrsnu magiju u arhitektonskim krugovima. Na idejnom planu uočava se višeslojnost situacije, gde se tendencije sa svetske arhitektonske scene prepliću s lokalnim senzibilitetom i nedovoljno asimilovane dobijaju fragmentaran odraz u srpskoj arhitekturi. U tom kontekstu je paradoksalna pojava uzrokovana kompjuterskim načinom projektovanja koje uvodi, velikim brojem projekata, kategoriju virtuelnog sveta i prostora stvarajući dihotomiju realnog i virtuelnog i potrebu nove estetike iščitavanja arhitektonskih dela."

Salon arhitekture je informacija o najnovijim i najboljim konceptima, projektima i realizacijama u struci.

plakat
02 Plakat

03 Plakat

04 Plakat

05 Plakat

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...