Promocije: Paviljon Šumarskog fakulteta - pOKRENI SE paviljon

 

pOKRENI SE paviljon

"pOKRENI SE paviljon" je rezultat radionice koja je okupila studente osnovnih akademskih studija Usmerenja za projektovanje nameštaja i enterijera i studente master modula Oblikovanje proizvoda od drveta na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Idejno rešenje je nastalo u procesu intenzivnog grupnog rada, pod mentorstvom profesora i asistenata, sa ciljem da, nakon promocije i izrade, paviljon bude postavljen u arboretumu tj. unutrašnjem dvorištu samog fakulteta, i da pruži prostor studentima za kvalitetniji boravak na samom fakultetu. Ideja pOKRETANJA ovakvog paviljona je nastala iz potrebe i želje za inovativnim prostorom koji će predstavljati novo mesto za druženje i komunikaciju između studenata. Paviljon je zamišljen kao poligon sa prostorima za sedenje, ležanje, penjanje, učenje, odmaranje i interakciju, u vidu niza segmenata koji čine jedinstvenu celinu, ali mogu biti i fizički i funkcionalno nezavisni.

Tema radionice je bila drvena struktura – paviljon, kao mesto susreta, razmene, druženja i odmaranja. Kroz fazu analize sa aspekata konstrukcije, funkcije, karakteristika same lokacije i materijala, kao i na osnovu istraživanja sličnih projekata u svetu, studenti su podsticani da osmisle prostor koji će odisati mladalačkom energijom i duhom. Od prvih skica i crteža preko razrade ideja i izrade konstruktivnih detalja, do konačnog idejnog rešenja i makete, studenti su prošli kroz ceo proces projektovanja čiji je konačan ishod izgrađen paviljon. Projekat je realizovan u saradnji sa domaćom kompanijom LKV CENTAR.

Rukovodilac projekta / mentor: doc. mr Jelena Matić, Šumarski fakultet
Mentori radionice:
- dipl. inž. arh. Miljana Nikolić, asistent, Šumarski fakultet,
- dipl. inž. arh. Milica Dejanović, Šumarski fakultet

Studenti: Vojislav Dacić, Adrijan Banč, Daniela Lemić, Ines Bajić, Jelena Vlašković, Marko Golubović, Miomir Popeskov, Nikolina Džodan, Oksana Čolić, Senka Milanović, Tijana Lukić i Uroš Vitas

Nagrade:

  • Plaketa ULUPUDS-a u kategoriji Dizajn sistemskog rešenja za studentski paviljon na 49. Međunarodnom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije
  • Specijalno priznanje 49. Međunarodnog sajma nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije za studije elemenata u drvetu

Partneri: LKV CENTAR Estia

Više detalja na ovom linku.

 

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...