Izrada kupole

Na samom početku, pri prvom susretu sa problemom bilo je potrebno izabrati materijal od koga ce kupola planetarijuma biti napravljena i koji će omogućiti ispunjenje svih eksploatacionih parametara, i to:

  • donja površina idealno ravna, iz uslova dobre projekcije, uz toleranciju max. 3 mm
  • otpornost na vlagu, kupola se nalazi u jednom od laguma Petrovaradinske tvrđave, tako da je vlažnost vazduha veoma velika
  • dovoljno velika prostorna krutost i mala deformabilnost

planetarijum

planetarijum

Kupola Planetarijuma je prema svetskim standardima polu-sfera, prečnika 6m.

Kupolu je trebalo montirati u jednom od laguma, tako da su dimenzije elemenata diktirane mogućnošću unošenja. Izvršena je podela na 10 identičnih segmenata.

Na drvenom kosturu polja su ispunjena poliuretanskom penom i onda je uz upotrebu autogita fino doterivana geometrija. Priprema modela trajala je dve nedelje.

Montaža je obavljena u prostorijama planetarijuma. Pripreme su trajale nekoliko dana. Upotrebljena je specijalna konstrukcija i skela, koje su omogućavale sklapanje segmenata kupole i njeno podizanje na projektovano mesto, koje je po gabaritima skoro identično gabaritima kupole, što je bila veoma otežavajuća okolnost.

Težina kupole je oko 300 kg, a cena izrade je neuporedivo niža nego da je pravljena od bilo kog drugog materijala. Ovo je jedna od retkih kupola Planetarijuma (kojih ima u svetu veliki broj), ako ne i jedina kupola ove vrste.

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...