Obrada drveta

OBRADA DRVETA KORIŠĆENJEM HUNDEGGER MAŠINE

 

Faze obrade drveta na Hundegger P10 su sledeće:

  1. Donošenje drveta iz skladišta viljuškarom
  2. Ulaganje drveta na automatski lanac
  3. Prihvatanje drveta automatskom pozicionerkom
  4. Automatska obrada drveta alatima prema projektu (sečenje, zarezivanje, bušenje...)
  5. Postavljanje drveta na automatski lanac prema mašini za četvorostranu obradu (hoblericu)
  6. Izbacivanje isečenog štapa na paletu
  7. Nakon toga viljuškar nosi štapove na dalju obradu (farbanje, sklapanje..)

Vreme potrebno za prosečan štap dužine do 8 metara sa 4 izvršene operacije je manje od 1 minut.

Drvo koje koristi LKV centar je prethodno sušeno i prizmirano na dimenzije koje se najčešće koriste.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...