Tehnički opis, cenovnik

Montažna Eko kuća - Tehnički opis i cenovnik

Proces izrade montažne Eko kuće može se podeliti u tri faze:

I FAZA RADOVA

Predviđa građevinske radove koje izvodi KUPAC, a koji obuhvataju sledeće pozicije: iskop zemlje, nasipanje šljunka, betoniranje temelja i AB ploče, hidro i termo izolaciju ploče, cementnu košuljicu, zidanje i malterisanje zidova kupatila i dimnjaka, spoljni razvod instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i elektroinstalacija, a sve prema projektu EKO KUĆA, LKV CENTRA.

Obaveza kupca je da ugradi ankere prema rasporedu u osnovi ploče, kao i metalne stubiće za ogradu terase, od kutijastih profila, koje ankeriše u temeljnu ploču prilikom betoniranja ploče ili prilikom montaže objekta, a u svemu prema projektu.

 

II FAZA RADOVA

Predviđa radove koje izvodi LKV CENTAR, a koji obuhvataju sledeće pozicije: montažu zidnih panela i elemente krovno plafonske konstrukcije, krovni pokrivač, limarske radove, ugradnju spoljne i unutrašnje stolarije, fasaderske i gipsarske radove. Fasadni paneli se rade u modularnim dimenzijama 120x260cm, 60x260cm i 50x260cm, a mogu biti puni i sa ugrađenom PVC ili drvenom čamovom stolarijom u svemu prema projektu. Ulazna vrata se rade od suvog I kvalitetnog čamovog drveta. Sva zastakljivanja se izvode termoizolacionim staklom d= 4+12+4mm. Unutrašnja vrata se rade u tehnici Craft Master.

Paneli se rade od drvene ramovske konstrukcije d=100mm sa prikovanom oplatom od OSB ploča sa spoljne i unutrašnje strane d=10mm. Između obloga se postavlja mineralna vuna debljine d=10cm i PVC folija, za spoljne panele d=5cm za unutrašnje panele.

Preko pojaseva, koji formiraju venčanicu se montira LKV krovna rešetkasta krovna konstrukcija, sa prepustima u širini spregova. Termoizolacioni sloj od mineralne vune debljine d=10cm postavljaju se u plafonskoj ravni preko postavljene parne brane od PVC folije.

Krovni pokrivač se izvodi u dve varijante: tegola na oplati od OSB ploča debljine d=11mm ili falcovani crep na letvama. U oba slučaja se sve pozicije limarskih radova izvode od pocinkovanog lima debljine d=0.55mm.

Fasadni zidovi se izvode klasičnim termoizolacionim sistemom (DEMIT), sa stiroporom debljine d=5cm, i svim slojevima koje ova tehnologija zahteva.

Unutrašnji zidovi i plafonska konstrukcija se oblažu gips-karton pločama d=9.5mm a unutršnji zidovi u sanitarnim prostorijama sa vodootpornim gips-karton pločama d=12.5mm.
Svi spojevi su bandažirani i izgletovani.

Od instalaterskih radova LKV ugrađuje gibljiva creva u zidne elemente prema tipskim projektima.

Ostali elementi, stubovi, podvlake i ograda na terasi se rade od kvalitetne čamove građe, u svemu prema projektu. Stubovi se pričvršćuju za temelje pomoću ankera odgovarajućeg profila.

 

III FAZA RADOVA

Sve ostale instalaterske radove, vodovod, kanalizacija i elektro, kao i molerskofarbarske, keramičarske, teracerske i podopolagačke radove izvodi KUPAC u sopstvenoj režiji. Ove radove KUPAC može izvesti po završenoj montaži LKV CENTRA.

NAPOMENA:
Tehnički opis se može menjati u saglasnosti PRODAVCA prilikom ugovaranja ili pre isporuke objekta uz određene uslove.

 

EKO KUĆA - CENOVNIK

S obzirom na fleksibilnost programa EKO kuća i mogućnošću modifikacije projekata i površina objekata, kao i vrsta radova, molimo Vas da se za cene obratite direkno u LKV CENTAR.

PREDNOST MONTAŽNE GRADNJE NAD KLASIČNOM

- brzina gradnje - za 30 dana ste useljeni
- kvalitet gradnje - eko materijali
- cena - 30% jeftinija od klasične gradnje

CENA EKO KUĆA LKV OBUHVATA:

- izradu fasadnih i pregradnih zidova prema projektnoj dokumentaciji
- rešetkastu LKV krovnu konstrukciju zajedno sa pokrivačem - crep i limarijom
- građevinsku stolariju (ulazna vrata, unutrašnja vrata - MDF paneli i
zastakljena drvena ili PVC fasadna stolarija)
- gips karton ploče za unutrašnju obradu fasadnih zidova i plafona (uz gletovanje i bandažiranje istih, odnosno pripremu zidova za nanošenje moleraja ili keramike)
- DEMIT/IZOTERM fasada sa završnom obradom
- lazurni premaz za površinsku obradu svih drvenih elemenata u jednom nanosu
- isporuka ankera i drugog veznog materijala prema projektnoj dokumentaciji
- ugrađena gibljiva rebrasta creva i razvodne kutije u zidne elemente, prema projektu elektroinstalacija

Montaža na temeljima preko 3m1 visine posebno se ugovara i kupac je dužan da obezbedi skelu.

Obračun prema kursu NBS na dan plaćanja.

Napomena: uslovi važe na teritoriji Republike Srbije
Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju

 

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...