Montažna Eko kuća

DEFINICIJA MONTAŽNE EKO KUĆE

Industrijski prefabrikovani objekti sistema EKO - KUĆA, razvijeni su u saradnji preduzeća LKV CENTAR d.o.o. iz Beograda i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru realizacije projekata iz programa tehnološkog razvoja Republike Srbije, koji podržava Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj.

Prizemni i spratni objekti su projektovani kao samostojeći objekti, sa mogućnošču grupisanja. Namenjeni su stanovanju, ali se uspešno koriste i kao javni, administrativni i poslovni objekti, uz izvesne izmene u tehnološkoj funkciji.

Ovaj sistem se odlikuje izuzetnom fleksibilnošću uz zadovoljenje svih uslova koje postavlja funkcija, oblikovanje i prirodno okruženje. Posebna pažnja posvećena je termičkoj zaštiti, statici i stabilnosti konstrukcije objekata.

Objekti se izvode na prethodno formiranim temeljima i izvedenom podnom pločom ili nad suterenskom/podrumskom etažom.

 

Ostali članci u rubrici: Prizemne Eko kuće »

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...