Sportski objekti i hoteli

SPORTSKI OBJEKTI I HOTELI U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU
MANJEŽI, PLIVAČKI BAZENI, TENISKE HALE, DOM KOŠARKE

Sledi Programska studija za izgradnju trening sportske hale za košarku, kao i nekoliko primera izvedenih objekata.

PROGRAMSKA STUDIJA

Projektnim programom je predviđena izgradnja trening sportske hale za košarku. Dimenzije borilišta su 20.00/36.00 m, visine H = 7.00 m, iz uslova obezbeđenja prostora za jedno košarkaško igralište. Dimenzije hale dozvoljavaju i formirnje gledališta za 50-60 gledalaca.

U aneksnom delu objekta smešten je sledeći sadržaj:

  • Teretana površine 81.00 m2, koja se naslanja na sportsku halu, tako da je moguće ostvariti vizuelnu vezu ova dva prostora
  • Jedna kancelarija površine 14.85 m2
  • Četiri garderobe po 13.00 m2
  • Servisni prostor i jedan mokri čvor
  • Poseban WC
  • Hodnik sa mogućnošću ostvarivanja vizuelne veze sa sportskom salom
  • Ulazni hol

Ukupna bruto površina objekta iznosi 936.00 m2.

Konstruktivni sistem hale je skeletni sa ispunom od opekarskih proizvoda. U fasadnim ravnima su predviđene zastakljene fiksne površine i prozori koji se otvaraju oko horizontalne ose iz uslova obezbeđenja prirodnog provetravanja. Krovna konstrukcija, koja nosi krovni pokrivač od trapezastog TR lima na letvama, sa jedne strane i plafonski sendvič sa termoizolacijom, sa druge strane, je u sistemu LKV ili LLD, a projektovana je da nosi sva stalna krovna opterećenja i klimatska opterećenja za zadatu lokaciju objekta.

Niži, aneksni deo objekta, je projektovan u masivnom sistemu, sa nosivim zidovima opekarskih proizvoda, sa plafonskom livenom polumontažnom tavanicom sistema LMT, iz uslova obezbeđenja prostorne stabilnosti skeletnom sistemu konstrukcije hale. Po krovnoj ploči se postavlja termoizolacioni sloj mineralne vune i izvodi jednovodni drveni krov u sistemu LKV sa pokrivačem od krovnog trapezastog TR lima.

Svi pregradni zidovi su takođe od opekarskih proizvoda i mogu da prihvate sve zidne obloge i zidne instalacije vodovoda i kanalizacije, koje zahteva funkcija objekta.

 

IZVEDENI OBJEKTI – PRIMERI

HOTELSKI KOMPLEKS NA STAROJ PLANINI, SRBIJA

"Stara planina" Hotel & Spa ima 4 zvezdice prema internacionalnim hotelskim standardima i nalazi se na jednom od najlepših mesta Stare planine - Jabučkom ravništu, na 1.350m nadmorske visine okružen bujnom vegetacijom. Predstavlja novoizgrađeni kompleks objekata gde je za krovnu konstrukciju korišćena kombinacija LKV sistema, LLD greda i KVH građe. Kompleksnost objekata zahtevala je kompleksan i najracionalniji pristup projektovanju i izvođenju drvene krovne konstrukcije.

2012. godine, godinu dana po otvaranju objekta, austrijski lanac hotela “Falkenštajner” preuzeo je upravljanje nad hotelskim kompleksom, što potvrđuje kvalitet izgradnje objekata i njegovu dalju perspektivu u eksploataciji.

SPORTSKO - ŠKOLSKA DVORANA SREDNJE ŠKOLE U MILIĆIMA, BOSNA I HERCEGOVINA

Milići, Bosna i Hercegovina su u okviru projekta razvoja opštine finansirali sportsko – školsku dvoranu za potrebe učenika srednje škole, a i grada. 80.tih godina prošlog veka na području SFRJ postojala je ekspanzija gradnje ovakvih sportskih objekata, a onda je zbog ekonomske situacije dugi niz godina stagnirala. Vremena su se opet promenila i ulaganje u školstvo se nastavilo, naročito u fizički razvoj dece i omladine.

SPORTSKO - ŠKOLSKA DVORANA ŠKOLE "FILIP FILIPOVIĆ", NIŠ

U sklopu postojeće škole " Filip Filipović" u Nišu, napravljena je nova školsko-gradska dvorana. Objekat je projektovao Niš projekt, a konstrukciju je u saradnji uradio LKV CENTAR, iz Beograda. Nad betonskom konstrukcijom postavljen je klasičan trozglobni luk sa zakrivljenim štapovima i strešnim nastavcima.

HOTEL "GRAND" - TENISKI TERENI I PLIVAČKI BAZEN, KOPAONIK

Dva teniska terena, rekreacioni plivački bazen i solarijum projektovani su pod uslovom investitora da konstrukcija bude sastavni deo enterijera. Primenom drvene konstrukcije postignut je izuzetan spoj ekskluzivnog enterijera objekta sa okruženjem - prirodom. Drvena konstrukcija je sračunata na izuzetno velika opterećenja od snega u planinskim uslovima.

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA U KAĆU

Dvorana je projektovana za male sportove sa višestrukom namenom: objekat treba da služi kao školska sportska dvorana za zadovoljenje potreba iz programa fizičkog vaspitanja i da služi kao gradska sportska dvorana, što je bio kompleksan zadatak za projektante. Konstrukcija je koncipirana kao tipski proizvod i zadovoljen je uslov lakog transporta i montaže uz pomoć mehanizacije koju je jednostavno angažovati.

SPORTSKA DVORANA "SVETOSAVSKI DOM" RUKOMETNOG KLUBA "JUGOVIĆ" U KAĆU

Posle 23 godine od nastanka školske sportske dvorane u Kaću sagrađen je velelepni multifunkcijski objekat, naravno sa konstrukcijom u Lepljenom Lameliranom Drvetu za potrebe grada i okoline. Predhodna dvorana je poklonjena školi na upotrebu, a grad i "JUGOVIĆ" su prešli samo par metara dalje - na drugu stranu ulice i u prvu ligu.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...