Školski objekti i studentski domovi

ŠKOLSKI OBJEKTI I STUDENTSKI DOMOVI U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU

Sledi nekoliko školskih objekata i studentskih domova koje smo izveli pomoću tehnologije Lepljenog Lameliranog Drveta.

IZVEDENI OBJEKTI - PRIMERI

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR, ULANBATOR, MONGOLIJA

Drvo je plemenit i topao materijal, vrlo zahvalan za primenu na objektima sakralnog tipa. Podna struktura "smaknute lepeze", slično otvoru blende na fotografskom aparatu elegantno je formirana od Lepljenih Lameliranih Nosača, raspona 50m. Svaki nosač nosi susedni, a ujedno je nošen od strane sledećeg susednog nosača, čime je izbegnuto međusobno prožimanje elemenata konstrukcije nad kružnom osnovom. Krovna struktura je pod nagibom od 18 stepeni, oblika pravilne šestostrane piramide sa lanternom na vrhu, u duhu mongolske jurte.

STUDENTSKI DOM "LOLA" NA ZVEZDARI, BEOGRAD

Objekat je zaštićen zakonom o kulturnim nasleđima i spomenicima kulture, pa je stoga uslov bio da se geometrija krova ne sme promeniti, što je bilo moguće ispoštovati samo primenom kontrukcije od Lepljenog Lameliranog Drveta.

 

Ostali članci u rubrici: Sportski objekti i hoteli »

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...