Mostovi i pasarele

Mostovi i pasarele U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU

Primeri mostova i pasarela izvedenih u tehnologiji Lepljenog Lameliranog Drveta.

PEŠAČKA PASARELA NA PLITVICAMA, HRVATSKA

Funkcionalni zahtevi uslovili su konstruktivni sistem mosta - prostorni trozglobni luk sa poligonalnom linijom: duž strmog kosog štapa, počev od oslonca, postavljeni su drveni stepenici kojima se penje do vrlo blago nagnute rampe koja je montirana na sektoru prečke. Teme mosta, gde se nalazi i temeni zglob sistema nalazi se na koti 5.54 m računajući od kote kolovozne ravni.

 

Ostali članci u rubrici: « Poslovni i stambeni objekti

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...