Tehnološki proces

TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA

Rezana četinarska građa podjednakih širina i visina poprečnih preseka, prinudnim putem osušena u sušarama, sa procentom vlage od 10% do 14%, nastavljena podužnim zupčastim spojem u elemenat potrebne dužine naziva se lamelom.

Po pravilu, lamela, dužine do pedesetak metara, širine poprečnog preseka do 22 cm i visine do 4cm, ima u svakom poprečnom preseku ujednačene mehaničke karakteristike. Zapravo, greške u drvetu (koncentracija čvorova i ostala slaba mesta) se jednostavnim isecanjem odstranjuju i lamela nastaje od zdravih ujednačenih komada građe spojenih podužno zupčastom vezom i lepljenjem.

Ovako oblikovane lamele se obostrno rendišu kako bi se dobile besprekorno ravne površine i potpuno ujednačila njihova debljina. Rendanjem lamela jedne preko druge, uz predhodno nanošenje sloja lepila po dodirnim ravnima, i poprečnim utezanjem po posebnom tehnološkom postupku, dobija se greda čija dužina odgovara dužinama lamela, širina širini lamela, a visina poprečnog preseka je proizvod broja lamela i debljine jedne lamele.

Tako se relativno jednostavnim postupkom stvara jedan novi građevinski materijal, industrijski proizvod sa svim karakteristikama, čak poboljšanim, osnovnog materijala od koga je nastao.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...