LLD sportske dvorane – programska studija

MANJEŽI
PLIVAČKI BAZENI
TENISKE HALE
DOM KOŠARKE

Programska studija

Projektnim programom je predviđena izgradnja trening sportske hale za košarku. Dimenzije borilišta su 20.00/36.00 m, visine H = 7.00 m, iz uslova obezbeđenja prostora za jedno košarkaško igralište. Dimenzije hale dozvoljavaju i formirnje gledališta za 50-60 gledalaca.

U aneksnom delu objekta smešten je sledeći sadržaj:

  • Teretana površine 81.00 m2, koja se naslanja na sportsku halu, tako da je moguće ostvariti vizuelnu vezu ova dva prostora
  • Jedna kancelarija površine 14.85 m2
  • Četiri garderobe po 13.00 m2
  • Servisni prostor i jedan mokri čvor
  • Poseban WC
  • Hodnik sa mogućnošću ostvarivanja vizuelne veze sa sportskom salom
  • Ulazni hol

Ukupna bruto površina objekta iznosi 936.00 m2.

Konstruktivni sistem hale je skeletni sa ispunom od opekarskih proizvoda. U fasadnim ravnima su predviđene zastakljene fiksne površine i prozori koji se otvaraju oko horizontalne ose iz uslova obezbeđenja prirodnog provetravanja. Krovna konstrukcija, koja nosi krovni pokrivač od trapezastog TR lima na letvama, sa jedne strane i plafonski sendvič sa termoizolacijom, sa druge strane, je u sistemu LKV ili LLD, a projektovana je da nosi sva stalna krovna opterećenja i klimatska opterećenja za zadatu lokaciju objekta.

Niži, aneksni deo objekta, je projektovan u masivnom sistemu, sa nosivim zidovima opekarskih proizvoda, sa plafonskom livenom polumontažnom tavanicom sistema LMT, iz uslova obezbeđenja prostorne stabilnosti skeletnom sistemu konstrukcije hale. Po krovnoj ploči se postavlja termoizolacioni sloj mineralne vune i izvodi jednovodni drveni krov u sistemu LKV sa pokrivačem od krovnog trapezastog TR lima.

Svi pregradni zidovi su takođe od opekarskih proizvoda i mogu da prihvate sve zidne obloge i zidne instalacije vodovoda i kanalizacije, koje zahteva funkcija objekta.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...