LLD na prostoru bivše SFRJ

LEPLJENE LAMELIRANE KONSTRUKCIJE NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

Tokom šezdesetih godina grupa entuzijasta, uz napore kakve zahteva uvođenje jedne nove misli i ideje u naše građevinarstvo, započela je pionirski rad na istraživanju mogućnosti primene lepljenog drveta u našim uslovima.

Rad nije bio ni malo lak, ali činjenica da su tokom tog perioda projektantima i korisnicima bile na raspolaganju tri moderne fabrike lepljenih konstrukcija (u Podravskoj Slatini, Zavidovićima i Ljubljani), govori da je to bio vrlo plodonosan rad.

Arhitekti, inženjeri građevine i šumarstava, tehnolozi, koji su bili koncentrisani oko veliikih fabrika lepljenih konstrukcija, sa mnogo ljubavi prema svome poslu i sa dosta uspeha napravili su i izgradili više od 400 objekata širom Srbije. Veći broj tih objekata ima značajna priznanja u domenu arhitekture. To je solidna baza za dalja istraživanja u pravcu primene ove nove tehnologije u arhitekturi i građevinarstvu i garancija da će nove estetske i oblikovne vrednosti zauzeti mesto koje im, s pravom, pripadaju.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...