Toolbar

LEPLJENO LAMELIRANO DRVO U ARHITEKTURI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIJA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA

TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA

ZAŠTITA I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE

PROTIVPOŽARNA OTPORNOST I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA DRVETA

KONSTRUKTIVNI SISTEMI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA

Projektnim programom je predviđena izgradnja trening sportske hale za košarku. Dimenzije borilišta su 20.00/36.00 m, visine H = 7.00 m, iz uslova obezbeđenja prostora za jedno košarkaško igralište. Dimenzije hale dozvoljavaju i formirnje gledališta za 50-60 gledalaca.

LEPLJENE LAMELIRANE KONSTRUKCIJE NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...