Sportski objekti

SPORTSKI OBJEKTI - LKV DVORANE ZA MALE SPORTOVE, UKLJUČUJUĆI I MALI FUDBAL I MINI PITCH TERENE

Za potrebe uspešne organizacije i sprovođenja nastave iz oblasti fizičkog i telesnog vaspitanja školske omladine sprovedena je detaljna analiza odgovarajuće domaće i svetske regulative za izradu polaznih osnova za formiranje projektnog programa za izgradnju tipskih školskih fiskulturnih dvorana.

Izdvojena su dva osnovna tipa objekata:

- Fiskulturna dvorana
- Sportska dvorana

Fiskulturna dvorana treba da zadovolji osnovne potrebe telesnog odgoja učenika tokom cele godine na nivou sale dimenzionisane prema uslovima za organizaciju košarkaških takmičenja. Takva sala omogućuje izvođenje vežbi iz oblasti svih borilačkih sportova najvećeg broja disciplina dvoranske atletike i punu organizaciju sportskih igara odbojke i košarke.

Sportska dvorana ima dimenzije rukometnog igrališta i na taj način omogućuje organizaciju i odvijanje svih aktivnosti na nivou malih sportova, dvoranske atletike i svih vidova borilačkih sportova. Predviđena je za paralelno odvijanje nastave dve grupe učenika, jer je moguća njena podela na dve paralelne akivne i nezavisne zone, kako je u programu i naznačeno.

Predloženim projektnim uslovima predviđeno je da obe sale imaju srazmerno malo gledalište, što im omogućuje organizaciju sportskih međuškolskih aktivnosti i manjih gradskih ili međugradskih takmičenja sportske omladine.

EKONOMIJA

Posebna pažnja je posvećena ekonomičnosti gradnje, čiji se kvaliteti kriju u formiranju tipskih rešenja konstrukcije objekta. Iskustva stečena gradnjom više od dvadeset školskih i školsko-gradskih sportskih obejekata, kakve su izgrađene u Kaću, Kostolcu, Novom Sadu, Inđiji, Adi, Kosjeriću, Mojkovcu, Vladičinom Hanu, Ćupriji, Radincu, Loznici i u nekim drugim gradovima na Balkanu, su garancija da se problem nedovoljnog prostora za permanentni telesni i fizički odgoj školske omladine može rešavati na veoma racionalan način, čak i u uslovima značajne recesije, koja nas je zadesila.

Iz navedenih ekonomskih razloga program školskih fiskulturnih dvorana proširen je u smislu upotrebe i na osobe koje rekreativno žele da se bave sportom. Uglavnom se sprovela ekonomska saradnja između investitora dvorana koji su finansirali radove i škola koje su posedovale otvorene terene, tako da i đaci i rekreativci koriste isti prostor, samo u različitim terminima.

BORILIŠTA

Ovakve dvorane dozvoljavaju pripremu, razvoj i takmičarsku organizaciju svih vrsta malih sportova, osim rukometa, a uključujući mali fudbal i tenis, kao i odvijanje svih oblika rekreacije. Volumen objekta je definisan iz uslova smeštaja borilišta dimenzija širine 18.00 m i dužine od 36.00 - 44.00 m, sa maksimalnom visinom od 8.90 m, što omogućuje organizaciju zvaničnih sportskih takmičenja u malom fudbalu i svim drugim individualnim i kolektivnim borilačkim sportovima. Sa druge strane, dvorana se može koristiti i za organizaciju kulturno - umetničkih manifestacija, posebnih filmskih projekcija, pozorišnih prestava tipa total teatra, muzičkih koncerata, do organizacije javnih skupova i organizacije posebnih svečanosti sa većim brojem učesnika i gostiju.

KONSTRUKTIVNI SISTEM

Osnovni konstruktivni sistem sportske dvorane je predvidjen u tehnici Lakih Krovnih Vezača. Tom tehnikom je projektovan i izveden veliki broj sportskih i drugih objekata na prostorima Republike Srbije i Crne Gore i prostorima bivše Jugoslavije, a ona se odlikuje veoma velikom ekonomičnošću, fleksibilnošću, posebnim dizajnom i izuzetnim stepenom funkcionalnosti.

PROJEKTOVANJE

Projektant se, dakle, usredsredio punom pažnjom ka oblikovanju dvorane iz uslova funkcije, arhitektonskog izraza i ekonomskih pokazatelja. Iz tih razloga krovni pokrivač hale je tenda - visokootporna plastificirana tkanina, koja se razvalači preko LKV nosača i na kalkanskim stranama spušta do zakrivljene parapetne betonske grede, a na podužnim stranama vezuje za prihvatnicu - podužni LKV rešetkasti nosač. Takav podužni LKV nosač se koristi i za prihvatanje dela tende koja ima ulogu podužnih zavesastih fasadnih zidova. Pomeranjem ovih delova fasadne tende omogućuje se intenzivno poprečno provetravanje objekta u letnjem periodu.

KONSTRUKCIJA

LKV konstrukcija, sistema dvozglobnog rešetkastog poligonalnog luka, je sračunata i dimenzionisana da nosi sva stalna i klimatska opterećenja propisana za lokaciju objekta. Drvena konstrukcija je zaštićena trostrukim premazom protiv gljivica, bakterija i vlage u tonu prema zahtevu naručioca.

RASVETA

Rasveta mora biti projektovana iz uslova zadovoljenja potreba odvijanja sportskih i drugih manifestacija. Preporučuje se grejanje gasom koje ima dvojaku ulogu: da obezbedi potrebnu minimalnu temperaturu vazduha i da smanji stepen prisutne kondenzacije vodene pare po donjoj površini tende.

 

Slika 01
.: Šatorasta LKV dvorana u fazi gradnje

Slika 02
.: Šatorasta LKV dvorana za mali fudbal

Slika 03
.: Dvorana u fazi korišćenja

Slika 04.: Spoljni izgled šatoraste LKV dvorane

IZVEDENI OBJEKTI – PRIMERI

COLONIJAL SUN

LKV šatoraste hale, osim za najrasprostranjeniju namenu, a to je mali fudbal, neretko se koriste i kao košarkaški tereni. Sala za rekreativno bavljenje košarkom i mini turnire uspešno je izvedena u sklopu kompleksa koji nudi mogućnost bavljenja različitim sportskim aktivnostima.

ŠATORASTA SPORTSKA DVORANA U PRIŠTINI

Za privatnog investitora izvedena je šatorasta dvorana za mali fudbal u centru Prištine. Projekat je na opšte zadovoljstvo Investitora izveden u potpunosti prema projektu i u realizaciji LKV CENTRA.

MINI PITCH TERENI

Evropski projekat UEFA Hat Trick Jubilee Mini Pitch Project sproveden je i u našoj zemlji. Prema UEFA projektu i njihovom seftifikatu, LKV CENTAR iz Beograda je isprojektovao i realizovao niz terena na području Beograda i Srbije. U saradnji sa kompanijom Tarket i lokalnom samoupravom izvedeno je 22 terena koja doprinose popularizaciji fudbala na ovim prostorima.

SPORTSKA HALA ZA ODBOJKU I DRUGE SPORTOVE NA GOČU

Ovakvi objekti su projektovani isključivo za krovni pokrivač tendu. Visina u najvišoj tački može biti do 9.5 m, a maksimalna širina objekta je 22.0 m, naravno dužina je praktično neograničena.

HALA FUDBALSKOG KLUBA "PIONIR" U PIONIRSKOM GRADU U BEOGRADU

Ova vrsta objekata ima veliku ekonomsku opravdanost jer je njihova ukupna cena u odnosu na objekte iz uvoza 1:2 što predstavlja veoma bitan parametar u izgradnji.

HALA ZA MALI FUDBAL NA ZVEZDARI U BEOGRADU

Atraktivna LKV konstrukcija ima višestruku ekonomsku opravdanost i veoma se brzo montira.

HALA ZA MALI FUDBAL SPORTSKOG DRUŠTVA NA BEŽANIJSKOJ KOSI, BEOGRAD

Današnje tržište je praktično zahtevalo da formiramo još jedan specifični oblik LKV konstrukcije. To je novi oblik nosača koji se koristi za sportske dvorane, pretežno za sad jako popularni mali fudbal i ostale male sportove.

SPORTSKA HALA ZA REKREACIJU U KALUĐERICI, BEOGRAD

Ekonomičnost, forma i brzina montaže konstrukcije su nezaobilazni faktori u današnjem izvođenju objekata ovakve vrste.

HALA ZA MALE SPORTOVE I MALI FUDBAL U DOBANOVCIMA, BEOGRAD

Stečena iskustva u eksploataciji ovakvih objekata pokazuju da je, sa funkcionalnog aspekta, moguće postici najveći stepen iskorišćenja izgrađenog prostora uz minimalne troškove održavanja i pružanja usluga.

PRIVATNA HALA ZA REKREATIVNO BAVLJENJE SPORTOM, PODGORICA

Laka konstrukcija šatoraste sportske hale za male sportove formira atraktivan sportski prostor namenjen prvenstveno rekreativnom bavljenju sportom.

 

Ostali članci u rubrici: « Specifični objekti

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...