Toolbar

Menjanjem tendencija u građevinarstvu i sagledavanjem grešaka iz prošlosti, svi mi, već dugi niz godina, shvatamo da naši klimatski uslovi ne dozvoljavaju projektovanje ravnih krovova i velikih krovnih terasa. Pri sanaciji problema prokišnjavanja ravnih krovova razni premazi i takozvana "krpljenja" do sada nisu donosili željene rezultate. Takvo saniranje nije bilo trajno i zahtevalo je čestu doradu, što je dovodilo do utroška znatnih materijalnih sredstava, a nije davalo zadovoljavajuće i dugotrajne rezultate.

STAMBENI OBJEKTI - SANACIJE RAVNIH KROVOVA
Projektanti objekata kolektivnog i individualnog stanovanja prate trendove u arhitekturi i prilagođavaju se novonastalim situacijama. Takvo projektovanje se nije pokazalo uvek kao adekvatno, posebno u godinama nastanka stambenih naselja, gde su zgrade u većini slučajeva projektovane sa ravnim krovnim terasama - prohodnim ili ne, ali svakako potpuno neadekvatno našem klimatskom podneblju. Posle određenog broja godina javio se akutni problem prokišnjavanja svih tih objekata i nemogućnosti da se taj problem adekvatno reši korišćenjem raznih premaza ili nekim sličnim putem.

Školski objekti i domovi za smeštaj studenata - sanacije ravnih krovova i stvaranje korisnog prostora u LKV sistemu.

Tranzicija našeg društva, kao opšta pojava u svim zemljama istočne Evrope i Balkana, dovela je do raznih promena na svim poljima, pa tako i na polju zahteva u građevinarstvu. Ekspanzija manjih privatnih preduzeća nas je okrenula ka novim tehnologijama, zahtevima za bržim, jednostavnijim i efikasnijim metodama u građenju objekata za proizvodnju, skladištenje različite robe i materijala kao i za industrijskim objektima manjih i većih razmera.

SPECIFIČNI OBLICI LKV KONSTRUKCIJA

SPORTSKI OBJEKTI - LKV DVORANE ZA MALE SPORTOVE, UKLJUČUJUĆI I MALI FUDBAL I MINI PITCH TERENE

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...