Konekter

LKV-C KONEKTER
METALNO SPOJNO SREDSTVO

Spojno sredstvo metalni LKV-C konekter je specijalna nazubljena pločica od pocinkovanog čeličnog lima koja ostvaruje čvornu vezu između štapova ispune ili formira nastavak štapa na Lakom Krovnom Vezaču.

Metalni LKV-C konekteri su elementi koji obrazuju čvornu vezu štapova rešetkastog sistema Lakih Krovnih Vezača, moraju biti serijski industrijski proizvod, hladno presovan, sa sposobnošću zabijanja u drvo presama bez ikakvih deformacija pločice i zubaca.

Metalni LKV- C konekteri se proizvode po zaštićenoj tehnologiji i u sistemu LKV se mogu koristiti samo konekteri tipa LKV-C. Metalni koneketeri tipa LKV- C se proizvode od čeličnog lima debljine t=1.5 mm prema odredbama BS 1449, poglavlje 1B, ili od čelika za duboko izvlačenje JUS C.B3.530, C.0146, HT - 40 sa površinskom zaštitom izvednom prethodnim pocinčavanjem lima sa 275 grama cinka po 1.0 m2 površine.

Dozvoljena nosivost konektera u spojnici metal - drvo i nosivost poprečnog preseka samog konektera na zatezanje, pritisak i smicanje je podatak dobijen ispitivanjem spojeva u institutima za ispitivanje konstrukcija registrovanim za tu vrstu delatnosti. Nikakvi analitički dobijeni podaci o nosivosti konektera ne mogu se prihvatiti.

Nosivost metalnih konektera se određuje ispitivanjem serija epruveta do sloma prema USLOVIMA ISPITIVANJA NOSIVOSTI METALNIH LKV KONEKTERA. Iz rezultata ispitivanja epruveta i uzoraka do sloma formirana je tablica nosivosti metalnih konektera u zavisnosti od orijentacije i pravca sile, drvenih vlakanaca i podužnog smera konektera, koju koristi Programski paket za automtski dizajn Lakih Krovnih Vezača.

 

Srodni članci (prema tagu):

Ostali članci u rubrici: LKV sistem »

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...