Toolbar

LKV-C KONEKTER
METALNO SPOJNO SREDSTVO

UPOTREBA LKV-C KONEKTERA U PRAKSI

SISTEM ZA INDUSTRIJALIZOVANU GRADNJU DRVENIH KROVNIH STRUKTURA
OD IDEJE DO REALIZACIJE KROVA

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I MONTAŽU LAKIH KROVNIH VEZAČA
SISTEM LKV

OBLICI LKV NOSAČA

SOFTVERSKI PAKET ZA PROJEKTOVANJE
DELO NAŠIH STRUČNJAKA

PROIZVODNI PROCES I MATERIJALI

EKOLOŠKI ASPEKT KORIŠĆENJA LKV SISTEMA

TRANSPORT I MONTAŽA LKV NOSAČA

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA GRADJEVINSKOG DRVETA

ZAŠTITA I TONIRANJE LKV KONSTRUKCIJA

SISTEM ZA INDUSTRIJALIZOVANU GRADNJU KROVNIH DRVENIH STRUKTURA Povratak starim, zaboravljenim vrednostima i izraženo poštovanje tradicije je poslednjih godina u svim segmentima našeg društva veoma izražena pojava. To je svakako snažan odgovor izrazito dugoj i neprimerenoj izolaciji celokupnog našeg društva u odnosu na svet. Povratak proverenim vrednostima može biti pozitivan i vrlo prihvatljiv akt, samo ako je inspirativan i ako nije regresivan.

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...