Konstrukcija

DRVENA LKV KONSTRUKCIJA

Preduzeće LKV CENTAR d.o.o, iz Beograda, formirano je pre sedamnaest godina sa namerom da postane centar razvoja prefabrikovane gradnje krovnih struktura na industrijalizovan način, kako bi mogli biti stručno definisani svi problemi u građenju krovova i kako bi se definisala njihova optimalna rešenja u skladu sa principima koje nameće indutrijalizovana gradnja.

Danas, kada je razvoj tehnologije dostigao  veoma visok stupanj i kada se ne postavlja pitanje mogućnosti da  se nešto izvede, jednostavno, tehnološki je sve izvodljivo. Vremena su se promenila, pa samim tim i zahtevi. Bavimo se detaljnom analizom postavljenih zahteva. Oblikovanjem i projektovanjem dolazimo do odgovarajućih rešenja i ne poznajemo termin: neizvodljivo. Za nas ne postoji nemoguće, mi nudimo nesvakidašnja rešenja i nestandardne  oblike, drugačije, zanimljivije i atraktivnije. Tehnička dostignuća 21. veka su veoma napredna i dalje se brzo razvijaju uz puno angažovanje intlektualnih sposobnosti čoveka, pri projektovanju i kreiranju rešenja. Treba mašti pustiti na volju i razvijati kreativnost, sve ostalo je tehnika.

Spojno sredstvo, metalni LKV-C konekter, je specijalna nazubljena pločica od pocinkovanog čeličnog lima, koja ostvaruje čvornu vezu između štapova ili formira nastavak štapa na Lakom Krovnom Vezaču. LKV CENTAR je  kreirao i proizveo  LKV-C konekter, koji je svojim mečaničkim  performansama dostigao vrhove kvaliteta svetske tehnologije.

LKV konstrukcija šatoraste hale za male sportove, sistema dvozglobnog rešetkastog poligonalnog luka, je sračunata i dimenzionisana da nosi sva stalna i klimatska opterećenja propisana za zadatu lokaciju objekta.  

Drvena konstrukcija je zaštićena trostrukim premazom protiv gljivica, bakterija i vlage u tonu prema zahtevu naručioca.

Svi konstrukcioni elementi su izvedeni prefabrikovanim sistemom.

LKV konstrukcija se proizvodi u fabrici LKV CENTRA, transportuje na gradilište i veoma lako se montira.

Volumen objekta je definisan iz uslova smeštaja borilišta dimenzija širine do 21.00 m i dužine od 36.00 - 44.00 m, sa  maksimalnom visinom od 10.00 m,  što omogućuje organizaciju zvaničnih sportskih takmičenja u malom fudbalu i svim drugim  individualnim i kolektivnim borilačkim sportovima. 

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...