KVH Konstruktionsvollholz

Konstruktionsvollholz

Konstruktivno drvo KVH je puno drvo spajano po dužini. Spaja se do dužine od 13m različitih dimenzija poprečnog preseka. Lepljeni slojevi su nevidljivi. Proizvodi se od predhodno osušenog i izhoblovanog punog drveta. Na čelima se izrađuju nazubljeni, zupčasti spojevi i dužinski se spajaju međusobno u čvrst spoj. Spoljne stranice su sve hoblovane i porubljene.

Sa razvojem i napretkom tehnologije i nauke, došlo se do šireg spektra raspoloživosti drvetom, do konstruktivnog punog drveta, nastavljenog nevidljivim spojem do velikih upotrebljivih dužina. Tu su se otvorila nova, velika polja upotrebe ovog materijala. Sa konstruktivnim punim drvetom dobija se građevinski materijal sa čvrsto definisanim i postojanim prednostima.

Tehnički je osušeno drvo na max. vlažnost od 15%(+/-3%HF), čime se posebno pospešuje hemijska zaštita drveta. Kroz zagarantovanu nisku vlažnost drveta osigurava se njegova stabilnost masom, formom i dimenzijom.

KVH predstavlja idealan materijal kako za enterijere, tako i za formiranje konstrukcija krovova, oblaganje podova i zidova.


Karakteristike KVH drveta:

  • grede su hoblovane sa svih strana, čime se postiže glatka i optički privlačna površina
  • drvo je sušeno sa sadržajem vlage do 15%(+/-3%HF),
  • visoka stabilnost oblika i dimenzija zbog sušenja i uklanjanja srčevine
  • visok kvalitet zbog uklanjanja grešaka, kako stvarnih tako i optičkih, u drvetu
  • nema gubitaka u zapremini, zbog naknadnog sušenja i hoblovanja
  • jednostavna i brza ugradnja, čime su smanjeni troškovi izvođenja na gradilištu

 

Ostali članci u rubrici: Brodski pod »

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...