Toolbar

LKV-C KONEKTER
METALNO SPOJNO SREDSTVO

STAMBENI OBJEKTI - SANACIJE RAVNIH KROVOVA
Projektanti objekata kolektivnog i individualnog stanovanja prate trendove u arhitekturi i prilagođavaju se novonastalim situacijama. Takvo projektovanje se nije pokazalo uvek kao adekvatno, posebno u godinama nastanka stambenih naselja, gde su zgrade u većini slučajeva projektovane sa ravnim krovnim terasama - prohodnim ili ne, ali svakako potpuno neadekvatno našem klimatskom podneblju. Posle određenog broja godina javio se akutni problem prokišnjavanja svih tih objekata i nemogućnosti da se taj problem adekvatno reši korišćenjem raznih premaza ili nekim sličnim putem.

UPOTREBA LKV-C KONEKTERA U PRAKSI

LKV Garaže
Garaže su objekti, potpuno ili delimično zatvoreni prostori, za smeštaj vozila. To je trajan ili privremeni objekat u kome se na određeni način parkira vozilo radi određene vrste zaštite.

Hundegger mašina za obradu drveta
Visoka preciznost i kvalitet u obradi drvene građe za sve vrste konstrukcija

PROIZVODNJA ČELIČNOG POCINKOVANOG BOJENOG TRAPEZNOG LIMA
LKV PRIME®
Krovni i fasadni lim LKV PRIME® 40/200

PROTIVPOŽARNA OTPORNOST I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA DRVETA

HORIZONTALNI I VERTIKALNI OLUCI SA SVIM PRATEĆIM PRIBOROM

Ograde
Sve vrste balkona i lođa moraju imati bezbedne ograde propisne stabilnosti i visine. Za objekte spratnosti do sedmog sprata, ta visina je 110 cm, a za više spratove, 130 cm.

ŠKOLSKI OBJEKTI I STUDENTSKI DOMOVI U LEPLJENOM LAMELIRANOM DRVETU
Sledi nekoliko školskih objekata i studentskih domova koje smo izveli pomoću tehnologije Lepljenog Lameliranog Drveta.

Montažna Eko kuća - Tehnički opis i cenovnik

PROIZVODNI PROCES I MATERIJALI

Projektnim programom je predviđena izgradnja trening sportske hale za košarku. Dimenzije borilišta su 20.00/36.00 m, visine H = 7.00 m, iz uslova obezbeđenja prostora za jedno košarkaško igralište. Dimenzije hale dozvoljavaju i formirnje gledališta za 50-60 gledalaca.

SOFTVERSKI PAKET ZA PROJEKTOVANJE
DELO NAŠIH STRUČNJAKA

SISTEM ZA INDUSTRIJALIZOVANU GRADNJU DRVENIH KROVNIH STRUKTURA
OD IDEJE DO REALIZACIJE KROVA

LKV decking podne obloge

ZAŠTITA I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE

OBLICI LKV NOSAČA

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...