Odštampajte ovu stranicu

Festival moderne muzike koji pretenduje da preraste u manifestaciju koja će se održavati svake godine iziskivao je zanimljive urbane forme. Sam lokalitet - tunel u Rosama, Crna Gora već je atrakcija sama po sebi.

Potreba za konstrukcijom koja ce biti dovoljno izdržljiva da primi više stotina mladih ljudi, a da pri tome bude u vodi, dovoljno sigurna i sa mogućnošću višestruke upotrebe (posle festivala se tunel oslobađa, a konstrukcija skladišti do sledeće godine) uputila je investitore na LKV sistem.

Zanimljivim rešenjem, praktično obrnutim od onog koji svakodnevno koristimo u praksi, napravljena je stabilna platforma. Na delu nosača gde obično formiramo plafonsku konstrukciju, sada je formirana podna.
Uspešna celokupna realizacija projekta dokazala je da festival ima tendenciju opstanka duži niz godina.

entrance

entrance