Festival moderne muzike koji pretenduje da preraste u manifestaciju koja će se održavati svake godine iziskivao je zanimljive urbane forme. Sam lokalitet - tunel u Rosama, Crna Gora već je atrakcija sama po sebi.

Potreba za konstrukcijom koja ce biti dovoljno izdržljiva da primi više stotina mladih ljudi, a da pri tome bude u vodi, dovoljno sigurna i sa mogućnošću višestruke upotrebe (posle festivala se tunel oslobađa, a konstrukcija skladišti do sledeće godine) uputila je investitore na LKV sistem.

Zanimljivim rešenjem, praktično obrnutim od onog koji svakodnevno koristimo u praksi, napravljena je stabilna platforma. Na delu nosača gde obično formiramo plafonsku konstrukciju, sada je formirana podna.
Uspešna celokupna realizacija projekta dokazala je da festival ima tendenciju opstanka duži niz godina.

entrance

entrance

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...